IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
92.50.144.98 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-01-25 14:31:00
5.56.12.6 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2015-01-25 13:30:40
188.130.128.243 80 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-01-25 12:31:01
200.68.9.92 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-25 11:30:40
195.175.75.114 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2015-01-25 10:30:44
203.190.45.138 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-25 09:30:01
119.47.92.118 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-25 08:30:30
202.138.248.9 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-01-25 07:30:54
125.24.76.91 80 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2015-01-25 06:30:43
125.24.78.194 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-25 05:30:32
200.223.97.194 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-01-25 04:31:00
194.44.221.137 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2015-01-25 03:30:51
95.215.52.150 8080 透明 HTTP 波兰 2秒 2015-01-25 02:30:55
116.197.135.253 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-01-25 01:31:00
61.19.42.9 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-01-25 00:30:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站