IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
119.18.147.81 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-02-24 14:30:44
78.160.163.116 8080 透明 HTTP 土耳其 0.9秒 2015-02-24 13:30:56
203.189.158.118 8080 透明 HTTP 柬埔寨 1秒 2015-02-24 12:30:44
31.31.183.173 8080 透明 HTTP 也门 2秒 2015-02-24 11:31:01
186.34.253.173 8080 透明 HTTP 智利 3秒 2015-02-24 10:30:47
190.124.33.61 8080 透明 HTTP 尼加拉瓜 1秒 2015-02-24 09:30:51
163.53.186.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-24 08:31:01
154.73.44.29 8080 透明 HTTP 索马里 2秒 2015-02-24 07:30:44
182.185.149.16 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 2秒 2015-02-24 06:30:23
91.204.112.246 8080 透明 HTTP 乌克兰 0.7秒 2015-02-24 05:30:57
31.31.183.173 8080 透明 HTTP 也门 3秒 2015-02-24 04:30:53
180.250.208.74 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-24 03:30:46
202.46.85.106 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-24 02:30:00
93.182.73.158 8081 透明 HTTP 土耳其 3秒 2015-02-24 01:31:00
41.238.3.135 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-02-24 00:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站