IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.20.186.194 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 22:31:00
177.99.27.62 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 21:30:37
190.238.0.239 8080 透明 HTTP 秘鲁 0.8秒 2015-02-21 20:31:01
116.197.135.115 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-02-21 19:30:32
202.59.160.10 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-02-21 18:30:55
177.125.185.242 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-21 17:30:53
41.217.164.153 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-02-21 16:30:43
203.130.209.59 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-02-21 15:31:00
41.46.201.26 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-02-21 14:30:38
80.98.162.102 8080 透明 HTTP 匈牙利 3秒 2015-02-21 13:30:57
41.217.164.153 8080 透明 HTTP 埃及 0.8秒 2015-02-21 12:30:30
80.232.165.88 8080 透明 HTTP 拉脱维亚 3秒 2015-02-21 11:31:00
36.75.19.63 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-21 10:30:41
190.204.95.87 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 0.8秒 2015-02-21 09:30:43
201.33.228.250 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 08:30:49

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站