IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
119.47.92.118 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-25 08:30:30
202.138.248.9 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-01-25 07:30:54
125.24.76.91 80 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2015-01-25 06:30:43
125.24.78.194 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-25 05:30:32
200.223.97.194 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-01-25 04:31:00
194.44.221.137 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2015-01-25 03:30:51
95.215.52.150 8080 透明 HTTP 波兰 2秒 2015-01-25 02:30:55
116.197.135.253 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-01-25 01:31:00
61.19.42.9 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-01-25 00:30:32
220.225.219.5 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-01-24 23:30:56
186.232.160.54 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-01-24 22:30:51
116.50.27.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-24 21:30:53
195.59.143.129 8080 透明 HTTP 英国 2秒 2015-01-24 20:31:01
54.95.184.115 3128 透明 HTTP 美国 2秒 2015-01-24 19:30:59
125.24.76.117 8080 透明 HTTP 泰国 0.7秒 2015-01-24 18:30:58

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站