IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
197.41.131.216 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-03-22 22:30:59
189.59.25.193 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-22 21:30:33
186.219.48.130 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-22 20:31:00
201.2.228.234 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-22 19:30:26
163.53.186.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-22 18:30:38
179.192.49.18 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-22 17:30:28
197.37.56.154 8080 透明 HTTP 埃及 0.3秒 2015-03-22 16:30:53
200.141.107.67 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-22 15:30:59
177.22.111.238 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-22 14:30:24
177.22.111.238 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2015-03-22 13:30:46
189.84.127.93 8080 透明 HTTP 巴西 0.3秒 2015-03-22 12:31:01
186.78.78.255 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2015-03-22 11:30:55
101.255.82.66 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-22 10:31:01
200.240.246.4 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2015-03-22 09:30:50
190.237.225.119 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-03-22 08:30:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。