IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
200.80.230.10 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-17 07:31:00
154.70.125.97 8080 透明 HTTP 喀麦隆 1秒 2015-03-17 06:30:34
209.66.192.149 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2015-03-17 05:31:00
175.100.66.187 8080 透明 HTTP 柬埔寨 2秒 2015-03-17 04:30:46
41.238.13.100 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-03-17 03:30:45
41.86.25.158 8080 透明 HTTP 利比里亚 1秒 2015-03-17 02:31:01
197.248.87.54 8080 透明 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-03-17 01:30:37
80.232.165.92 8080 透明 HTTP 拉脱维亚 2秒 2015-03-17 00:31:01
187.111.0.174 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-16 23:31:01
140.0.211.187 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-16 22:30:28
41.46.133.89 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-16 21:31:01
101.128.98.139 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-16 20:30:35
180.254.191.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-16 19:30:26
36.80.168.153 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-16 18:30:51
191.240.57.212 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-16 17:30:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。