IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.72.91.160 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-20 23:30:33
62.241.149.172 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-03-20 22:31:00
182.253.178.235 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-20 21:30:36
189.82.239.245 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-20 20:30:57
41.160.80.6 8080 透明 HTTP 南非 0.4秒 2015-03-20 19:30:57
186.233.52.113 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-20 18:30:37
177.125.81.129 8080 透明 HTTP 巴西 1.0秒 2015-03-20 17:30:55
190.181.38.254 8080 透明 HTTP 玻利维亚 3秒 2015-03-20 16:31:02
190.248.153.162 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-03-20 15:31:01
122.3.181.250 8080 透明 HTTP 菲律宾 2秒 2015-03-20 14:30:55
186.94.98.138 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-03-20 13:30:39
201.219.113.162 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2015-03-20 12:30:47
180.252.178.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-03-20 11:30:22
222.124.12.2 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-20 10:30:46
177.40.178.49 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-20 09:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。