IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
189.70.214.176 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-12 14:30:29
116.58.255.241 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-02-12 13:31:01
49.90.11.76 80 透明 HTTP 1秒 2015-02-12 12:30:48
202.179.184.68 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-12 11:30:58
78.135.0.38 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2015-02-12 10:30:30
93.182.73.158 8081 透明 HTTP 土耳其 2秒 2015-02-12 09:30:56
110.176.230.7 80 透明 HTTP 0.5秒 2015-02-12 08:31:01
177.207.123.133 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-02-12 07:30:20
186.250.98.1 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-12 06:30:24
77.41.171.170 8000 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-02-12 05:30:48
54.92.26.86 3128 透明 HTTP 美国 3秒 2015-02-12 04:30:46
175.106.18.218 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-12 03:31:01
120.50.54.81 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2015-02-12 02:30:21
94.198.135.79 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-02-12 01:31:02
201.55.186.37 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2015-02-12 00:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站