IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
93.182.73.158 8081 透明 HTTP 土耳其 2秒 2015-02-12 09:30:56
110.176.230.7 80 透明 HTTP 0.5秒 2015-02-12 08:31:01
177.207.123.133 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-02-12 07:30:20
186.250.98.1 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-12 06:30:24
77.41.171.170 8000 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-02-12 05:30:48
54.92.26.86 3128 透明 HTTP 美国 3秒 2015-02-12 04:30:46
175.106.18.218 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-12 03:31:01
120.50.54.81 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2015-02-12 02:30:21
94.198.135.79 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-02-12 01:31:02
201.55.186.37 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2015-02-12 00:31:01
27.50.16.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-11 23:30:53
189.89.159.122 9064 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-11 22:31:01
185.9.151.135 8080 透明 HTTP 意大利 2秒 2015-02-11 21:31:01
189.89.159.122 2368 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-11 20:30:50
97.73.31.222 87 透明 HTTP 美国 1秒 2015-02-11 19:30:59

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站