IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
187.112.7.225 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-08-25 03:30:20
103.9.185.57 8080 透明 HTTP 孟加拉 9秒 2014-08-25 02:00:12
61.19.82.138 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-08-25 01:30:47
218.152.182.155 8080 透明 HTTP 韩国 2秒 2014-08-25 00:30:10
147.210.5.192 80 透明 HTTP 法国 4秒 2014-08-24 23:30:18
182.253.48.144 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-08-24 22:30:21
58.87.54.99 80 透明 HTTP 韩国 5秒 2014-08-24 21:30:08
5.11.143.234 8080 透明 HTTP 土耳其 6秒 2014-08-24 20:30:52
8.225.195.209 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2014-08-24 19:30:09
202.138.226.191 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-08-24 18:30:32
85.98.249.169 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2014-08-24 17:30:41
202.43.188.4 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-08-24 16:30:11
5.11.144.111 8080 透明 HTTP 土耳其 8秒 2014-08-24 15:30:18
88.204.134.214 8080 透明 HTTP 哈萨克斯坦 6秒 2014-08-24 14:30:10
67.43.32.30 8080 透明 HTTP 美国 4秒 2014-08-24 13:00:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站