IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
46.23.68.93 3126 透明 HTTP 英国 1秒 2015-02-17 02:30:06
85.90.166.81 8080 透明 HTTP 匈牙利 2秒 2015-02-17 01:30:59
189.85.28.137 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-02-17 00:30:40
177.97.197.188 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-16 23:30:54
49.213.18.185 80 透明 HTTP 澳大利亚 2秒 2015-02-16 22:30:55
189.89.159.122 63166 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-02-16 21:30:55
187.112.139.177 8080 透明 HTTP 巴西 0.7秒 2015-02-16 20:30:45
62.82.240.2 8080 透明 HTTP 西班牙 2秒 2015-02-16 19:31:01
177.124.148.130 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-16 18:30:27
189.1.56.67 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-02-16 17:31:00
115.127.26.4 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.4秒 2015-02-16 16:30:49
103.9.185.50 8080 透明 HTTP 孟加拉 3秒 2015-02-16 15:31:01
167.212.7.33 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2015-02-16 14:30:44
180.250.148.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-02-16 13:31:01
105.237.121.224 8080 透明 HTTP 南非 0.6秒 2015-02-16 12:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站