IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.31.233.218 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-08-28 19:30:26
195.29.8.226 8080 透明 HTTP 克罗地亚 1秒 2014-08-28 18:30:11
213.123.39.145 8080 透明 HTTP 英国 4秒 2014-08-28 17:30:15
188.138.247.175 8080 透明 HTTP 摩尔多瓦 3秒 2014-08-28 16:30:39
125.165.166.228 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 12秒 2014-08-28 15:30:57
189.19.234.140 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-08-28 14:30:39
195.191.78.129 8080 透明 HTTP 俄罗斯 5秒 2014-08-28 13:30:24
200.16.125.102 8080 透明 HTTP 巴西 6秒 2014-08-28 12:30:11
103.28.227.121 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-08-28 11:30:28
5.11.143.213 8080 透明 HTTP 土耳其 4秒 2014-08-28 10:30:19
177.99.164.167 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-08-28 09:30:09
190.121.158.114 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2014-08-28 08:30:08
36.81.1.229 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-08-28 07:30:14
91.195.68.111 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2014-08-28 06:00:07
36.71.49.13 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-08-28 05:30:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站