IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.79.139 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-15 21:30:39
212.117.30.254 8080 透明 HTTP 立陶宛 3秒 2015-01-15 20:30:21
125.24.78.161 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-15 19:29:57
91.223.32.9 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2015-01-15 18:31:01
103.15.241.82 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-15 17:30:31
154.73.44.33 8080 透明 HTTP 索马里 0.8秒 2015-01-15 16:30:05
217.219.207.227 8080 透明 HTTP 伊朗 0.6秒 2015-01-15 15:30:38
213.125.72.138 3128 透明 HTTP 荷兰 1秒 2015-01-15 14:30:42
125.24.76.204 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-01-15 13:30:22
183.87.39.190 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-01-15 12:29:13
181.143.136.20 80 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2015-01-15 11:30:56
82.146.147.112 80 透明 HTTP 英国 3秒 2015-01-15 10:30:44
125.24.79.169 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-01-15 09:30:30
125.24.78.179 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-01-15 08:30:44
212.200.131.83 80 透明 HTTP 南斯拉夫 1.0秒 2015-01-15 07:30:38

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站