IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.148.2.254 8000 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-09 23:29:49
54.170.245.171 3128 透明 HTTP 美国 3秒 2015-01-09 22:31:00
27.131.47.131 8080 透明 HTTP 马来西亚 2秒 2015-01-09 21:30:58
202.162.219.94 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-09 20:30:27
81.20.200.182 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-01-09 19:30:39
182.253.72.87 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-09 18:31:00
125.24.79.107 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-01-09 17:30:46
180.250.4.114 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-09 16:30:48
177.223.8.1 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-01-09 15:30:48
103.248.248.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-09 14:30:43
177.207.81.86 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-09 13:29:04
182.23.37.250 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-09 12:30:46
198.167.138.39 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2015-01-09 11:26:14
36.82.214.13 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-09 10:30:10
162.248.247.136 8888 透明 HTTP 美国 2秒 2015-01-09 09:30:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站