IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.42.241.6 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-06-06 02:30:17
36.72.190.51 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-06 01:30:56
182.52.61.154 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-06-06 00:30:40
36.68.236.166 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-05 23:30:30
213.19.127.210 8080 透明 HTTP 法国 3秒 2015-06-05 22:30:31
186.121.212.90 80 透明 HTTP 哥伦比亚 0.5秒 2015-06-05 21:31:02
54.72.204.154 8081 透明 HTTP 爱尔兰 亚马逊公司 3秒 2015-06-05 20:31:06
177.97.50.195 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-05 19:31:00
197.41.166.131 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-06-05 18:30:50
197.39.163.148 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-06-05 17:30:37
190.72.80.92 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 0.5秒 2015-06-05 16:30:35
182.253.180.175 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-05 15:31:01
177.158.186.56 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-05 14:31:06
95.180.127.53 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 0.4秒 2015-06-05 13:30:24
49.213.41.46 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-06-05 12:30:40

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。