IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.219.113.98 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2015-03-12 16:30:16
59.152.89.38 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-03-12 15:30:39
202.162.206.36 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-12 14:30:47
116.213.62.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-12 13:31:01
24.172.34.114 8181 透明 HTTP 美国 1秒 2015-03-12 12:31:01
197.254.118.14 8080 透明 HTTP 肯尼亚 0.7秒 2015-03-12 11:31:01
201.251.156.17 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-03-12 10:31:01
186.208.255.14 80 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-12 09:31:01
36.78.131.186 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-12 08:30:53
79.129.56.159 8080 透明 HTTP 希腊 3秒 2015-03-12 07:30:55
202.154.190.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-12 06:31:02
179.186.81.115 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-12 05:30:57
190.49.56.236 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-03-12 04:30:56
189.21.214.78 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-12 03:30:53
197.248.87.54 8080 透明 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-03-12 02:30:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。