IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
203.76.103.162 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-03-10 13:31:02
82.201.240.252 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-03-10 12:30:24
84.201.239.107 8081 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-03-10 11:31:02
59.160.9.177 80 透明 HTTP 印度 0.6秒 2015-03-10 10:30:54
188.0.173.242 8080 透明 HTTP 捷克 1秒 2015-03-10 09:31:01
182.253.122.24 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-10 08:31:02
36.75.45.138 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-10 07:30:32
177.42.64.40 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2015-03-10 06:30:58
91.204.113.69 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2015-03-10 05:30:38
201.29.42.158 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-10 04:30:56
201.243.169.227 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-03-10 03:30:49
36.80.124.246 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-10 02:30:29
175.140.44.137 8080 透明 HTTP 马来西亚 1秒 2015-03-10 01:30:37
36.72.60.8 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-10 00:30:55
210.195.78.58 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2015-03-09 23:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。