IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
54.200.51.101 80 透明 HTTP 美国 6秒 2014-08-19 14:30:38
193.93.238.254 8080 透明 HTTP 卢森堡 2秒 2014-08-19 13:30:13
186.147.236.31 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 8秒 2014-08-19 12:30:40
205.202.32.210 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2014-08-19 11:30:09
103.7.248.210 8080 透明 HTTP 孟加拉 7秒 2014-08-19 10:30:17
209.166.162.43 8080 透明 HTTP 美国 6秒 2014-08-19 09:30:54
209.166.162.44 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2014-08-19 08:30:49
182.74.190.139 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2014-08-19 07:30:26
139.255.32.92 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-08-19 06:30:15
36.82.220.118 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 14秒 2014-08-19 05:30:37
180.250.47.205 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-08-19 04:30:15
202.43.188.12 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-08-19 03:30:17
190.85.83.181 80 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2014-08-19 02:00:42
124.109.53.101 8888 透明 HTTP 巴基斯坦 4秒 2014-08-19 01:30:51
180.92.233.62 8080 透明 HTTP 孟加拉 7秒 2014-08-19 00:30:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站