IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.43.191.108 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-08 09:30:52
115.248.196.241 3129 透明 HTTP 印度 0.5秒 2015-04-08 08:30:54
200.84.142.253 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-08 07:30:36
191.7.143.249 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-08 06:30:57
94.100.62.2 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2015-04-08 05:30:51
190.73.131.132 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-04-08 04:30:58
85.194.75.18 8080 透明 HTTP 沙特阿拉伯 2秒 2015-04-08 03:31:01
177.4.42.13 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-04-08 02:30:34
5.149.106.196 8080 透明 HTTP 伊拉克 2秒 2015-04-08 01:30:59
178.219.4.164 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 1秒 2015-04-08 00:30:49
183.89.148.146 8080 透明 HTTP 泰国 1.0秒 2015-04-07 23:30:21
182.253.143.8 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-07 22:30:37
180.252.64.27 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-07 21:30:51
181.163.183.2 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2015-04-07 20:30:15
197.248.143.86 8080 透明 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-04-07 19:30:38

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。