IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
197.210.246.162 8080 透明 HTTP 尼日利亚 4秒 2014-08-25 17:30:24
62.248.78.220 80 透明 HTTP 土耳其 3秒 2014-08-25 16:30:09
200.45.51.87 8080 透明 HTTP 巴西 12秒 2014-08-25 15:30:20
195.154.68.29 3128 透明 HTTP 法国 1秒 2014-08-25 14:30:26
107.182.16.221 7808 透明 HTTP 美国 6秒 2014-08-25 13:30:10
115.31.160.12 8080 透明 HTTP 泰国 4秒 2014-08-25 12:30:34
211.110.61.113 8088 透明 HTTP 韩国 3秒 2014-08-25 11:30:25
118.97.130.10 80 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-08-25 10:30:16
36.72.79.252 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-08-25 09:30:41
202.80.223.41 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-08-25 08:30:25
41.222.196.52 8080 透明 HTTP 刚果民主共和国 2秒 2014-08-25 07:30:09
61.19.51.50 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-08-25 06:30:05
202.159.6.98 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-08-25 05:30:04
210.209.88.166 80 透明 HTTP 香港特别行政区 新世界电讯 7秒 2014-08-25 04:30:12
187.112.7.225 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-08-25 03:30:20

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站