IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.200.119.170 8080 透明 HTTP 尼日利亚 11秒 2014-08-16 18:30:15
64.156.80.36 80 透明 HTTP 美国 1秒 2014-08-16 17:30:05
200.110.32.56 8080 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2014-08-16 16:30:06
139.228.241.200 8000 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-08-16 15:30:14
203.172.208.44 3129 透明 HTTP 泰国 4秒 2014-08-16 14:30:39
58.96.129.242 8000 透明 HTTP 澳大利亚 2秒 2014-08-16 13:30:14
64.79.84.108 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2014-08-16 12:00:41
95.9.8.49 8080 透明 HTTP 土耳其 4秒 2014-08-16 11:30:21
173.198.235.78 8888 透明 HTTP 美国 2秒 2014-08-16 10:30:15
110.78.164.94 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-08-16 09:30:28
164.138.237.18 80 透明 HTTP 法国 4秒 2014-08-16 08:30:26
36.73.191.17 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-08-16 07:30:27
85.111.25.189 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2014-08-16 06:30:10
194.243.0.178 8888 透明 HTTP 意大利 2秒 2014-08-16 05:30:58
93.187.33.198 8080 透明 HTTP 伊拉克 2秒 2014-08-16 04:30:51

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站