IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
200.141.36.71 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-03 08:31:00
41.223.64.179 8080 透明 HTTP 尼日利亚 3秒 2015-04-03 07:31:02
36.75.119.216 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-03 06:30:33
179.8.187.243 8080 透明 HTTP 智利 2秒 2015-04-03 05:31:00
189.81.144.245 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-03 04:30:39
180.250.149.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-03 03:30:47
177.55.254.194 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-03 02:31:01
183.88.42.60 8088 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-04-03 01:30:26
91.98.141.196 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-04-03 00:30:06
89.169.60.62 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-04-02 23:30:53
187.79.13.0 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-02 22:30:52
41.35.69.183 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-04-02 21:30:50
202.159.18.243 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-02 20:30:58
191.178.48.83 8082 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-02 19:30:41
27.112.68.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-02 18:31:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。