IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
71.8.45.210 8081 透明 HTTP 美国 0.6秒 2015-04-01 19:30:34
188.175.112.54 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-04-01 18:30:42
36.73.114.97 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-01 17:30:24
188.120.195.69 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-04-01 16:30:39
179.177.201.182 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-01 15:30:39
190.36.157.73 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-04-01 14:31:00
54.194.66.44 5555 透明 HTTP 爱尔兰 0.6秒 2015-04-01 13:30:56
177.71.49.25 3129 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-04-01 12:31:02
203.176.182.101 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-01 11:31:01
110.138.41.138 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-04-01 10:30:35
201.252.246.37 9090 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-04-01 09:31:01
36.74.233.206 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-01 08:30:51
60.254.32.1 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-04-01 07:30:03
36.75.36.180 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-04-01 06:30:40
202.137.11.51 1234 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-01 05:30:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。