IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
110.78.150.5 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-03-06 20:30:25
85.239.143.28 8081 透明 HTTP 保加利亚 0.5秒 2015-03-06 19:31:01
189.81.95.165 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-06 18:31:01
179.185.111.26 8080 透明 HTTP 巴西 0.3秒 2015-03-06 17:31:01
36.73.137.80 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-06 16:30:39
190.232.129.37 8080 透明 HTTP 秘鲁 0.5秒 2015-03-06 15:30:41
114.79.40.44 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-06 14:30:57
201.15.82.153 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-06 13:30:59
211.110.212.78 8080 透明 HTTP 韩国 2秒 2015-03-06 12:30:48
190.239.55.189 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-03-06 11:30:57
182.253.210.123 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-03-06 10:30:57
177.55.254.49 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-06 09:30:52
139.0.16.202 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-06 08:31:01
197.242.246.2 80 透明 HTTP 尼日利亚 1秒 2015-03-06 07:31:00
179.221.99.114 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-06 06:30:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。