IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.74.73.38 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-09 02:31:01
190.147.233.98 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 0.7秒 2015-03-09 01:30:50
201.240.80.40 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-03-09 00:31:01
36.73.129.20 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-03-08 23:30:19
36.74.168.201 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-03-08 22:30:43
202.154.190.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-08 21:31:00
189.22.171.65 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-08 20:31:00
131.221.101.176 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-08 19:30:49
189.11.242.176 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-08 18:30:56
182.53.15.118 8080 透明 HTTP 泰国 0.4秒 2015-03-08 17:29:52
180.183.102.105 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-03-08 16:30:49
125.24.76.163 8080 透明 HTTP 泰国 0.6秒 2015-03-08 15:30:58
186.79.79.226 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2015-03-08 14:30:38
36.75.179.17 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-08 13:30:50
203.130.249.154 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-03-08 12:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。