IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
183.91.81.114 8081 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-08-19 22:30:16
180.211.179.50 8080 透明 HTTP 孟加拉 4秒 2014-08-19 21:30:13
89.218.55.198 8888 透明 HTTP 哈萨克斯坦 1秒 2014-08-19 20:30:48
200.174.182.100 8080 透明 HTTP 巴西 4秒 2014-08-19 19:30:43
189.50.1.222 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2014-08-19 18:30:08
217.199.162.184 8080 透明 HTTP 英国 8秒 2014-08-19 17:30:15
5.11.171.77 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2014-08-19 16:30:16
119.252.160.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-08-19 15:30:04
54.200.51.101 80 透明 HTTP 美国 6秒 2014-08-19 14:30:38
193.93.238.254 8080 透明 HTTP 卢森堡 2秒 2014-08-19 13:30:13
186.147.236.31 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 8秒 2014-08-19 12:30:40
205.202.32.210 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2014-08-19 11:30:09
103.7.248.210 8080 透明 HTTP 孟加拉 7秒 2014-08-19 10:30:17
209.166.162.43 8080 透明 HTTP 美国 6秒 2014-08-19 09:30:54
209.166.162.44 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2014-08-19 08:30:49

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站