IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
181.189.145.94 8080 透明 HTTP 危地马拉 5秒 2014-08-15 21:30:34
195.62.78.1 3128 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2014-08-15 20:30:49
5.11.168.196 8080 透明 HTTP 土耳其 14秒 2014-08-15 19:30:25
201.183.232.44 8080 透明 HTTP 厄瓜多尔 1秒 2014-08-15 18:30:31
36.79.176.95 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 22秒 2014-08-15 17:30:25
110.78.165.98 8080 透明 HTTP 泰国 4秒 2014-08-15 16:30:59
202.128.237.10 80 透明 HTTP 香港特别行政区 0.6秒 2014-08-15 15:30:36
202.154.40.238 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-08-15 14:30:15
176.112.115.188 80 透明 HTTP 波兰 3秒 2014-08-15 13:30:46
101.255.51.30 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-08-15 12:30:11
222.165.197.210 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-08-15 11:30:26
115.248.36.156 8080 透明 HTTP 印度 6秒 2014-08-15 10:30:09
122.99.103.218 8080 透明 HTTP 孟加拉国 11秒 2014-08-15 09:30:51
142.0.42.8 80 透明 HTTP 美国 2秒 2014-08-15 08:30:41
210.101.131.231 8080 透明 HTTP 韩国 1秒 2014-08-15 07:30:03

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站