IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
189.70.214.168 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-04 03:30:52
197.37.113.24 8080 透明 HTTP 埃及 0.4秒 2015-03-04 02:30:34
186.121.210.230 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-03-04 01:31:01
177.55.255.32 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-03-04 00:31:01
37.216.235.242 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 2秒 2015-03-03 23:31:00
179.184.76.237 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-03 22:30:47
93.116.200.6 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 0.6秒 2015-03-03 21:31:01
202.51.24.121 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-03 20:30:33
190.232.71.1 8080 透明 HTTP 秘鲁 1秒 2015-03-03 19:30:28
206.181.83.254 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2015-03-03 18:30:57
190.11.48.211 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-03-03 17:31:01
116.197.132.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-03 16:30:56
64.213.240.241 8080 透明 HTTP 美国 0.6秒 2015-03-03 15:30:50
114.79.20.23 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-03 14:30:38
36.70.200.97 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-03 13:30:50

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。