IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.16.71.11 8080 透明 HTTP 印度 7秒 2014-08-15 00:30:32
213.160.146.140 3128 透明 HTTP 乌克兰 8秒 2014-08-14 23:30:15
77.78.3.83 9090 透明 HTTP 保加利亚 6秒 2014-08-14 22:30:13
218.152.182.155 8080 透明 HTTP 韩国 1秒 2014-08-14 21:30:12
190.189.90.91 8080 透明 HTTP 阿根廷 6秒 2014-08-14 20:30:18
162.223.88.243 80 透明 HTTP 美国 3秒 2014-08-14 19:30:11
125.165.91.109 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-08-14 18:30:40
36.76.240.228 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-08-14 17:30:35
119.110.73.89 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-08-14 16:30:55
107.182.16.221 7808 透明 HTTP 美国 2秒 2014-08-14 15:30:07
111.161.126.89 8080 透明 HTTP 天津市 联通 1秒 2014-08-14 14:30:04
116.212.112.247 8888 透明 HTTP 香港特别行政区 16秒 2014-08-14 13:30:22
188.27.153.73 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 3秒 2014-08-14 12:30:06
91.188.39.14 8888 透明 HTTP 拉脱维亚 4秒 2014-08-14 11:30:10
119.110.73.89 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-08-14 10:00:14

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站