IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.43.128.189 3128 透明 HTTP 0.8秒 2014-12-31 14:14:33
194.154.128.65 8080 透明 HTTP 希腊 3秒 2014-12-31 12:55:13
202.77.115.71 54321 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2014-12-31 10:47:40
88.255.148.24 8080 透明 HTTP 土耳其 0.7秒 2014-12-31 11:00:08
49.93.160.150 80 透明 HTTP 1秒 2014-12-31 10:09:36
181.48.219.10 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2014-12-31 08:38:50
117.177.243.7 80 透明 HTTP 0.5秒 2014-12-31 02:04:15
49.91.42.154 3128 透明 HTTP 3秒 2014-12-31 06:53:46
182.52.142.172 80 透明 HTTP 泰国 0.6秒 2014-12-31 05:57:48
125.24.77.252 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-31 02:17:13
125.24.77.234 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-30 17:42:21
119.252.170.100 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-31 02:42:37
115.124.75.149 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-31 01:57:05
180.180.235.200 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-30 20:27:05
125.24.77.169 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-31 00:27:26

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站