IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.135.239.162 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-01-29 00:30:54
200.123.180.145 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-01-28 23:30:58
213.144.23.149 8080 透明 HTTP 德国 0.4秒 2015-01-28 22:30:58
115.117.45.8 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-01-28 21:30:33
186.179.67.194 8080 透明 HTTP 哥斯达黎加 2秒 2015-01-28 20:31:00
118.97.115.134 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-01-28 19:30:57
202.51.24.126 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-01-28 18:30:43
113.140.97.121 80 透明 HTTP 3秒 2015-01-28 17:30:58
183.87.39.190 8080 透明 HTTP 印度 0.6秒 2015-01-28 16:31:00
116.68.255.211 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-28 15:30:42
110.139.142.3 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-01-28 14:30:44
180.250.100.90 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-01-28 13:30:55
113.140.111.206 3128 透明 HTTP 3秒 2015-01-28 12:30:31
125.24.78.2 80 透明 HTTP 泰国 1.0秒 2015-01-28 11:30:53
200.199.114.227 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-28 10:30:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站