IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
179.185.111.26 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-01 12:27:35
203.189.133.171 80 透明 HTTP 柬埔寨 1秒 2014-12-31 06:42:04
103.4.167.186 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-01-01 09:58:51
84.54.135.60 8080 透明 HTTP 保加利亚 1秒 2014-12-31 20:36:55
159.255.165.234 8080 透明 HTTP 伊拉克 2秒 2015-01-01 08:09:21
125.24.76.182 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-01 01:48:19
202.65.115.10 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-31 03:34:30
125.24.76.56 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-01 01:40:01
200.43.66.126 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-01-01 03:26:43
125.24.79.147 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-01-01 01:09:37
125.24.76.134 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-31 22:59:38
125.24.76.42 80 透明 HTTP 泰国 0.7秒 2014-12-31 19:33:23
125.24.76.226 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-31 23:32:44
128.199.140.42 80 透明 HTTP 英国 1秒 2014-12-30 15:57:09
37.29.97.85 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2014-12-31 22:20:33

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站