IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.76.169 8080 透明 HTTP 1秒 2015-01-30 14:30:28
182.206.47.168 80 透明 HTTP 3秒 2015-01-30 13:30:45
190.122.185.203 8080 透明 HTTP 危地马拉 1秒 2015-01-30 12:31:01
202.152.22.90 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-30 11:30:55
49.93.36.51 80 透明 HTTP 2秒 2015-01-30 10:30:57
89.232.139.253 80 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-01-30 09:31:00
180.250.177.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-30 08:31:00
175.106.18.222 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-30 07:30:37
178.254.153.158 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 1秒 2015-01-30 06:31:00
187.11.141.38 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-30 05:30:43
177.223.1.22 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-01-30 04:30:40
183.87.118.14 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-01-30 03:30:49
94.74.132.65 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2015-01-30 02:31:01
154.73.44.93 8080 透明 HTTP 索马里 2秒 2015-01-30 01:30:37
118.97.156.66 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-01-30 00:30:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站