IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.183.247.205 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-06-23 22:30:37
186.0.199.234 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-06-23 21:30:40
41.46.227.99 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-06-23 20:30:35
180.253.244.215 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-23 19:30:49
41.238.191.77 8080 透明 HTTP 埃及 0.4秒 2015-06-23 18:30:58
177.17.4.220 8080 透明 HTTP 巴西 1.0秒 2015-06-23 17:30:23
177.182.173.20 8080 透明 HTTP LACNIC 2秒 2015-06-23 16:30:57
36.80.159.39 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-06-23 15:30:38
118.179.221.2 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-06-23 14:31:05
36.74.166.113 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-23 13:31:01
183.89.78.180 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-06-23 12:30:57
190.235.138.253 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-06-23 11:29:56
114.79.41.4 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-23 10:30:59
182.185.142.226 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 1秒 2015-06-23 09:30:57
197.41.31.181 8080 透明 HTTP 埃及 0.5秒 2015-06-23 08:30:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。