IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.79.147 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-01-01 01:09:37
125.24.76.134 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-31 22:59:38
125.24.76.42 80 透明 HTTP 泰国 0.7秒 2014-12-31 19:33:23
125.24.76.226 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-31 23:32:44
128.199.140.42 80 透明 HTTP 英国 1秒 2014-12-30 15:57:09
37.29.97.85 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2014-12-31 22:20:33
201.65.226.150 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-12-31 21:16:01
202.47.72.203 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-31 19:20:46
125.24.76.198 80 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2014-12-31 11:46:02
202.43.75.74 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-31 17:31:51
177.177.254.38 8080 透明 HTTP LACNIC 1秒 2014-12-31 16:56:53
49.94.27.246 3128 透明 HTTP 3秒 2014-12-31 15:53:42
157.122.179.171 9000 透明 HTTP 2秒 2014-12-31 11:36:03
36.43.128.189 3128 透明 HTTP 0.8秒 2014-12-31 14:14:33
194.154.128.65 8080 透明 HTTP 希腊 3秒 2014-12-31 12:55:13

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站