IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.239.137.73 80 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2014-12-28 08:04:59
15.125.37.131 80 透明 HTTP 美国 1秒 2014-12-28 07:17:08
113.140.97.237 80 透明 HTTP 3秒 2014-12-28 06:15:53
181.14.194.10 80 透明 HTTP 阿根廷 0.6秒 2014-12-28 03:38:12
82.166.34.48 8085 透明 HTTP 以色列 2秒 2014-12-28 01:54:32
36.80.156.34 8080 透明 HTTP 3秒 2014-12-28 02:31:55
125.24.76.202 80 透明 HTTP 泰国 0.4秒 2014-12-27 18:21:34
125.24.76.101 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-27 22:02:41
101.255.64.22 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-27 21:06:36
202.52.231.66 8080 透明 HTTP 尼泊尔 2秒 2014-12-27 22:21:18
94.228.205.9 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2014-12-27 22:28:59
79.135.207.34 80 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2014-12-27 20:56:59
200.97.0.142 80 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-12-27 20:24:24
128.199.223.19 80 透明 HTTP 英国 2秒 2014-12-27 17:23:29
87.226.68.130 2020 透明 HTTP 拉脱维亚 0.9秒 2014-12-27 17:00:05

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站