IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
68.171.130.103 80 透明 HTTP 美国 9秒 2014-09-19 19:30:47
125.24.77.221 8080 透明 HTTP 泰国 12秒 2014-09-19 18:30:40
46.32.18.121 8080 透明 HTTP 伊朗 13秒 2014-09-19 17:30:44
49.0.0.99 80 透明 HTTP 印度尼西亚 12秒 2014-09-19 16:30:48
187.63.226.185 8080 透明 HTTP 巴西 7秒 2014-09-19 15:30:12
116.197.128.155 80 透明 HTTP 印度尼西亚 15秒 2014-09-19 14:30:48
46.209.63.205 8080 透明 HTTP 伊朗 10秒 2014-09-19 13:30:19
101.255.17.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 15秒 2014-09-19 12:30:47
103.225.230.185 80 透明 HTTP 孟加拉 23秒 2014-09-19 11:30:50
77.57.111.145 8080 透明 HTTP 瑞士 8秒 2014-09-19 10:01:02
115.124.75.148 80 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-09-19 09:01:01
181.48.241.18 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2014-09-19 08:30:33
202.138.240.113 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-09-19 07:30:51
177.126.91.188 8080 透明 HTTP 巴西 14秒 2014-09-19 06:30:38
91.238.231.226 9090 透明 HTTP 俄罗斯 16秒 2014-09-19 05:30:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站