IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.242.30.190 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-21 04:30:52
179.179.42.43 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2015-02-21 03:30:33
187.41.0.71 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-21 02:30:36
200.213.158.51 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 01:30:34
187.53.22.141 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 00:30:40
36.80.131.78 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-20 23:30:44
182.71.42.210 8080 透明 HTTP 印度 1.0秒 2015-02-20 22:30:54
36.73.3.193 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-20 21:30:47
91.204.112.246 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2015-02-20 20:30:58
118.98.75.139 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-20 19:31:01
189.58.166.228 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-20 18:31:00
202.130.104.236 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 1秒 2015-02-20 17:31:02
186.247.163.177 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-02-20 16:30:08
179.179.42.43 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2015-02-20 15:30:51
200.164.234.169 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-20 14:30:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。