IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
203.189.156.247 80 透明 HTTP 柬埔寨 2秒 2014-12-23 12:08:21
202.130.104.236 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 2秒 2014-12-24 08:27:29
116.25.4.246 9000 透明 HTTP 0.3秒 2014-12-24 07:21:03
110.139.77.61 8080 透明 HTTP 1秒 2014-12-24 06:12:14
125.24.78.246 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-24 05:17:31
125.24.76.42 80 透明 HTTP 2秒 2014-12-23 22:24:32
5.56.12.6 8080 透明 HTTP 2秒 2014-12-24 02:57:12
123.231.229.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2014-12-24 01:41:19
49.90.27.175 80 透明 HTTP 1秒 2014-12-24 01:11:02
118.172.230.54 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-23 23:16:00
110.77.239.45 80 透明 HTTP 泰国 0.9秒 2014-12-23 22:29:53
182.23.37.250 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-23 19:35:28
36.74.242.13 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-23 20:57:49
125.24.79.59 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-23 18:04:11
213.125.72.138 3128 透明 HTTP 荷兰 2秒 2014-12-23 19:10:19

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站