IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.217.164.153 8080 透明 HTTP 埃及 0.8秒 2015-02-21 12:30:30
80.232.165.88 8080 透明 HTTP 拉脱维亚 3秒 2015-02-21 11:31:00
36.75.19.63 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-21 10:30:41
190.204.95.87 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 0.8秒 2015-02-21 09:30:43
201.33.228.250 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 08:30:49
190.204.95.87 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-21 07:30:45
207.66.105.37 24040 透明 HTTP 美国 2秒 2015-02-21 06:31:00
81.163.88.65 8080 透明 HTTP 捷克 1秒 2015-02-21 05:31:00
180.242.30.190 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-21 04:30:52
179.179.42.43 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2015-02-21 03:30:33
187.41.0.71 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-21 02:30:36
200.213.158.51 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 01:30:34
187.53.22.141 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-21 00:30:40
36.80.131.78 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-20 23:30:44
182.71.42.210 8080 透明 HTTP 印度 1.0秒 2015-02-20 22:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。