IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.204.242.233 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2014-08-03 23:13:00
190.206.79.102 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 22秒 2014-08-03 22:09:10
202.43.188.120 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-08-03 21:30:22
94.183.240.77 8080 透明 HTTP 伊朗 8秒 2014-08-03 20:30:15
66.192.33.78 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2014-08-03 19:08:03
84.22.35.37 3129 透明 HTTP 塞尔维亚 2秒 2014-08-03 18:30:16
200.66.26.8 80 透明 HTTP 巴西 6秒 2014-08-03 17:00:46
36.82.93.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 14秒 2014-08-03 15:01:32
222.165.253.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-08-03 14:01:02
5.11.143.23 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2014-08-03 13:01:06
183.171.210.178 8080 透明 HTTP 马来西亚 5秒 2014-08-03 12:30:08
118.99.117.229 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-08-03 11:24:39
36.73.81.37 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-08-03 10:23:11
111.161.126.92 8080 透明 HTTP 天津市 联通 2秒 2014-08-03 09:16:50
202.29.235.123 3129 透明 HTTP 泰国 1.0秒 2014-08-03 08:16:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站