IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
46.45.76.69 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2015-03-24 00:29:53
139.193.37.38 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-23 23:30:40
88.119.192.224 8080 透明 HTTP 立陶宛 1秒 2015-03-23 22:30:03
36.79.200.72 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-23 21:30:45
82.201.243.165 8080 透明 HTTP 埃及 0.9秒 2015-03-23 20:30:45
41.35.131.52 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-23 19:30:21
190.202.164.9 8085 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-03-23 18:30:38
41.35.131.52 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-23 17:30:50
187.41.205.51 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2015-03-23 16:30:21
41.215.182.5 8080 透明 HTTP 赞比亚 1秒 2015-03-23 15:30:59
201.29.221.244 8080 透明 HTTP 巴西 0.3秒 2015-03-23 14:30:25
115.127.22.149 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-03-23 13:30:43
177.67.175.170 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-23 12:30:51
177.84.35.86 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-23 11:30:58
139.255.49.202 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-23 10:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。