IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.77.16 80 透明 HTTP 泰国 0.7秒 2014-12-21 20:10:51
125.24.79.230 80 透明 HTTP 3秒 2014-12-21 03:45:28
125.24.78.77 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-21 16:35:43
125.24.78.0 80 透明 HTTP 泰国 0.8秒 2014-12-21 21:47:19
177.177.254.38 8080 透明 HTTP LACNIC 2秒 2014-12-21 21:40:08
125.24.76.186 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-21 19:34:18
222.68.172.149 80 透明 HTTP 3秒 2014-12-21 10:00:37
168.213.3.103 80 透明 HTTP 美国 3秒 2014-12-21 19:05:47
116.255.22.161 8080 透明 HTTP 澳大利亚 2秒 2014-12-21 17:15:45
182.253.72.131 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2014-12-21 15:28:38
36.82.43.52 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-21 14:14:42
125.24.77.53 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-21 14:12:42
113.212.116.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-21 14:11:42
36.77.1.169 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-21 12:03:59
117.218.69.213 80 透明 HTTP 印度 2秒 2014-12-21 05:53:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站