IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.74.172.110 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-06-20 11:30:59
41.42.137.77 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-06-20 10:30:55
180.250.223.93 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-20 09:30:40
177.75.236.17 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-20 08:30:47
201.252.246.37 9090 透明 HTTP 阿根廷 3秒 2015-06-20 07:30:37
177.206.249.227 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-20 06:30:59
190.207.74.95 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-06-20 05:30:47
180.246.62.96 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-20 04:30:39
110.232.83.38 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-20 03:31:01
36.77.47.83 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-20 02:30:36
183.41.163.91 3128 透明 HTTP 2秒 2015-06-20 01:29:10
41.35.1.26 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-06-20 00:30:37
177.75.236.25 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-19 23:30:57
118.172.133.148 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-06-19 22:30:32
91.185.65.195 8080 透明 HTTP 俄罗斯 0.7秒 2015-06-19 21:30:43

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。