IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.72.205.243 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-19 14:36:56
176.237.141.149 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-03-19 13:36:23
177.130.0.32 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-03-19 12:36:25
104.236.1.180 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-03-19 11:36:23
183.89.99.202 8080 透明 HTTP 泰国 0.9秒 2017-03-19 10:36:23
101.255.60.241 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2017-03-19 09:36:16
197.211.45.4 8080 透明 HTTP 尼日利亚 2秒 2017-03-19 08:36:23
115.124.75.30 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-19 07:36:10
202.162.210.221 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-19 06:36:19
109.170.94.97 8081 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-19 05:36:18
46.49.67.56 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 1秒 2017-03-19 04:36:16
174.32.143.110 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-03-19 03:36:20
103.217.89.1 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2017-03-19 02:36:15
62.84.66.39 3797 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2017-03-19 01:36:05
177.134.199.251 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2017-03-19 00:36:18

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。