IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
170.239.46.145 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-28 16:38:07
112.140.184.147 3129 透明 HTTP 新加坡 0.8秒 2017-06-28 15:38:23
103.5.172.129 8080 透明 HTTP 阿富汗 1秒 2017-06-28 14:38:13
5.56.12.14 8080 透明 HTTP 意大利 0.9秒 2017-06-28 13:38:17
36.67.142.205 8888 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2017-06-28 12:38:19
109.200.128.193 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2017-06-28 11:38:18
189.24.251.211 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2017-06-28 10:38:14
176.239.83.11 8080 透明 HTTP 土耳其 0.7秒 2017-06-28 09:38:14
176.237.191.78 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-28 08:38:01
78.8.165.253 8080 透明 HTTP 波兰 0.4秒 2017-06-28 07:37:58
178.49.140.251 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2017-06-28 06:38:26
190.60.215.172 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 0.7秒 2017-06-28 05:38:16
46.216.7.233 8080 透明 HTTP 白俄罗斯 2秒 2017-06-28 04:38:08
191.102.125.74 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2017-06-28 03:38:36
190.122.185.200 8080 透明 HTTP 危地马拉 0.6秒 2017-06-28 02:38:46

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。