IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
109.196.127.35 8888 透明 HTTP 波兰 1秒 2017-04-26 00:37:28
118.97.206.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-04-25 23:37:27
141.196.74.115 8080 透明 HTTP 土耳其 0.7秒 2017-04-25 22:37:26
180.214.246.177 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-04-25 21:37:35
36.73.65.6 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-04-25 20:37:41
176.237.74.126 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-04-25 19:37:47
45.40.178.111 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-04-25 18:37:30
62.84.66.39 8716 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2017-04-25 17:37:34
97.73.175.142 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-04-25 16:37:27
91.237.240.65 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2017-04-25 15:38:22
141.196.148.158 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-04-25 14:37:45
110.232.255.1 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2017-04-25 13:37:02
178.245.185.31 8080 透明 HTTP 土耳其 0.9秒 2017-04-25 12:37:29
203.201.175.254 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-04-25 11:36:59
174.32.123.230 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-04-25 10:37:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。