IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
122.154.235.100 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-06-25 17:37:43
91.134.213.160 3130 透明 HTTP 保加利亚 0.5秒 2017-06-25 16:37:44
202.69.61.131 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 1秒 2017-06-25 15:37:20
89.40.113.149 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 3秒 2017-06-25 14:38:02
46.100.250.63 8080 透明 HTTP 伊朗 0.6秒 2017-06-25 13:38:09
139.59.110.188 8080 透明 HTTP 澳大利亚 2秒 2017-06-25 12:37:51
180.250.194.19 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.3秒 2017-06-25 11:39:05
62.84.66.39 8090 透明 HTTP 黎巴嫩 1秒 2017-06-25 10:37:28
5.200.66.226 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2017-06-25 09:37:39
197.210.164.66 8080 透明 HTTP 尼日利亚 1秒 2017-06-25 08:37:27
134.35.68.252 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-25 07:37:42
111.94.173.20 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-25 06:37:38
177.136.113.10 666 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-06-25 05:37:38
103.194.233.87 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2017-06-25 04:37:57
195.211.230.1 3129 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2017-06-25 03:37:40

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。