IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.10.228.61 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2017-06-24 22:37:34
180.249.17.57 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-24 21:37:07
141.196.137.241 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-24 20:37:56
180.210.204.54 3129 透明 HTTP 新加坡 0.9秒 2017-06-24 19:37:35
179.186.39.106 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-06-24 18:37:32
94.177.239.108 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 0.8秒 2017-06-24 17:37:25
97.72.159.93 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-24 16:37:21
202.159.36.70 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-06-24 15:37:42
94.183.231.160 80 透明 HTTP 伊朗 3秒 2017-06-24 14:37:23
141.196.82.202 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-24 13:37:50
134.35.224.251 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-24 12:37:17
175.136.63.241 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2017-06-24 11:37:28
141.196.83.72 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-24 10:38:00
14.207.39.60 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-06-24 09:37:26
83.36.20.55 8080 透明 HTTP 西班牙 3秒 2017-06-24 08:37:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。