IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
176.237.180.79 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-17 07:35:36
94.177.236.113 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 0.5秒 2017-06-17 06:36:03
125.164.17.126 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2017-06-17 05:35:54
103.206.245.115 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-17 04:35:59
185.61.183.5 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2017-06-17 03:36:25
176.237.180.96 8080 透明 HTTP 土耳其 0.4秒 2017-06-17 02:36:02
105.228.235.140 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2017-06-17 01:35:31
141.196.66.2 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-17 00:35:56
176.106.145.122 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-06-16 23:35:47
97.72.117.56 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-16 22:35:38
141.196.77.217 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-16 21:35:50
97.72.159.99 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-16 20:35:39
173.231.106.227 8080 透明 HTTP 加拿大 1秒 2017-06-16 19:35:58
36.81.255.73 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2017-06-16 18:35:44
91.194.247.213 8085 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2017-06-16 17:35:52

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。