IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
104.129.194.50 8800 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-21 10:36:51
97.73.1.13 87 透明 HTTP 美国 0.9秒 2017-06-21 09:36:42
97.72.117.42 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-21 08:37:56
5.40.175.239 8082 透明 HTTP 西班牙 3秒 2017-06-21 07:37:06
141.196.134.149 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-21 06:36:47
119.252.160.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-21 05:36:50
182.253.123.62 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-21 04:37:06
176.237.184.103 8080 透明 HTTP 土耳其 0.9秒 2017-06-21 03:36:29
176.239.66.109 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-21 02:36:45
174.32.124.50 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-21 01:37:17
141.196.65.248 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-21 00:36:38
141.196.133.221 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-20 23:36:32
36.66.248.125 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-06-20 22:36:44
176.237.184.8 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-20 21:36:35
200.48.129.182 8080 透明 HTTP 秘鲁 1秒 2017-06-20 20:36:23

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。