IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
89.38.149.62 1189 透明 HTTP 法国 1秒 2017-06-17 13:35:48
97.72.253.34 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-17 12:36:06
189.91.195.142 80 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-06-17 11:35:46
94.177.237.38 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 1.0秒 2017-06-17 10:35:38
94.177.241.34 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 1秒 2017-06-17 09:36:02
103.18.180.105 8080 透明 HTTP 蒙古 2秒 2017-06-17 08:36:02
176.237.180.79 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-17 07:35:36
94.177.236.113 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 0.5秒 2017-06-17 06:36:03
125.164.17.126 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2017-06-17 05:35:54
103.206.245.115 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-17 04:35:59
185.61.183.5 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2017-06-17 03:36:25
176.237.180.96 8080 透明 HTTP 土耳其 0.4秒 2017-06-17 02:36:02
105.228.235.140 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2017-06-17 01:35:31
141.196.66.2 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-17 00:35:56
176.106.145.122 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-06-16 23:35:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。