IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
165.16.60.129 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-04 11:39:52
118.97.85.221 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-04 10:38:32
60.248.243.15 3128 透明 HTTP 台湾 台湾省 中华电信 3秒 2017-06-04 09:38:26
134.35.224.63 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-04 08:38:33
141.196.219.246 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-04 07:38:20
141.196.150.114 8080 透明 HTTP 土耳其 0.4秒 2017-06-04 06:38:23
134.35.9.81 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-04 05:38:35
144.48.109.97 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2017-06-04 04:38:27
81.17.143.65 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2017-06-04 03:38:16
118.97.42.154 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-06-04 02:38:28
197.210.230.2 80 透明 HTTP 尼日利亚 1秒 2017-06-04 01:38:28
103.25.183.201 8081 透明 HTTP 澳大利亚 1秒 2017-06-04 00:39:01
185.184.169.194 9999 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2017-06-03 23:38:27
177.57.233.110 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-06-03 22:38:44
114.199.118.186 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-03 21:38:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。