IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.134.170.165 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2017-03-30 20:38:34
62.84.66.39 81 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2017-03-30 19:38:42
115.113.76.15 8795 透明 HTTP 印度 2秒 2017-03-30 18:38:27
182.23.113.14 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2017-03-30 17:38:42
141.196.81.239 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-03-30 16:38:32
101.255.84.180 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-03-30 15:38:30
187.69.82.104 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2017-03-30 14:38:34
217.55.146.69 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2017-03-30 13:38:35
46.232.160.104 8081 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2017-03-30 12:38:44
175.29.188.26 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2017-03-30 11:39:08
62.84.66.39 11 透明 HTTP 黎巴嫩 3秒 2017-03-30 10:38:53
179.127.137.143 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-03-30 09:39:04
203.89.29.121 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-30 08:38:33
141.196.130.182 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-30 07:38:27
88.199.18.14 8090 透明 HTTP 波兰 2秒 2017-03-30 06:38:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。