IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
31.145.83.202 9090 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-02-02 03:45:38
5.40.175.244 8082 透明 HTTP 西班牙 2秒 2017-02-02 02:46:32
125.209.68.162 80 透明 HTTP 巴基斯坦 1秒 2017-02-02 01:46:25
5.40.175.85 8082 透明 HTTP 西班牙 0.9秒 2017-02-02 00:46:21
187.16.43.49 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2017-02-01 23:46:30
177.54.107.89 8082 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2017-02-01 22:46:30
213.111.182.113 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2017-02-01 21:46:30
141.196.137.44 8080 透明 HTTP 土耳其 0.7秒 2017-02-01 20:46:09
175.101.30.20 8090 透明 HTTP 印度 1秒 2017-02-01 19:46:18
202.166.210.151 8080 透明 HTTP 尼泊尔 1秒 2017-02-01 18:46:27
103.58.75.121 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2017-02-01 17:46:13
96.9.69.200 8080 透明 HTTP 柬埔寨 3秒 2017-02-01 16:46:20
183.89.37.21 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2017-02-01 15:46:12
188.56.24.239 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-02-01 14:46:23
180.250.206.61 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-02-01 13:46:16

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。