IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
210.187.247.107 8080 透明 HTTP 马来西亚 1秒 2017-03-05 18:38:39
88.199.18.82 8090 透明 HTTP 波兰 3秒 2017-03-05 17:38:47
144.217.16.79 8080 透明 HTTP 美国 0.8秒 2017-03-05 16:38:47
174.32.127.20 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-03-05 15:38:42
141.196.138.239 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-05 14:38:43
141.196.80.215 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-05 13:38:42
115.124.75.30 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-05 12:38:35
185.101.230.115 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2017-03-05 11:38:43
113.53.118.164 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-03-05 10:38:36
217.24.254.30 8080 透明 HTTP 阿尔巴尼亚 2秒 2017-03-05 09:38:36
103.66.47.15 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2017-03-05 08:38:31
179.127.137.138 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-03-05 07:38:41
186.46.57.90 8080 透明 HTTP 厄瓜多尔 3秒 2017-03-05 06:38:30
213.171.47.197 80 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-05 05:38:51
5.202.78.136 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2017-03-05 04:38:22

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。