IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
174.32.115.102 87 透明 HTTP 美国 0.7秒 2017-06-12 21:34:43
89.40.112.251 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 1秒 2017-06-12 20:34:58
186.89.73.26 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2017-06-12 19:35:05
94.177.237.45 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 0.7秒 2017-06-12 18:35:00
176.237.133.69 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-12 17:34:54
176.239.82.22 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-12 16:34:51
176.237.133.95 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-12 15:35:03
141.196.144.254 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-12 14:35:00
185.35.67.143 1189 透明 HTTP 法国 0.4秒 2017-06-12 13:35:23
103.81.37.74 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2017-06-12 12:34:55
46.35.80.180 8080 透明 HTTP 也门 1.0秒 2017-06-12 11:35:13
97.72.159.3 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-12 10:40:11
101.109.90.88 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-06-12 09:40:06
213.27.152.15 3128 透明 HTTP 西班牙 3秒 2017-06-12 08:39:41
91.98.143.85 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2017-06-12 07:40:03

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。