IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
197.248.89.210 8080 透明 HTTP 肯尼亚 2秒 2017-03-05 00:38:29
188.38.105.20 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-03-04 23:38:17
179.179.85.9 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-03-04 22:38:32
45.112.126.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-04 21:38:36
141.196.140.62 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-04 20:38:37
67.45.172.162 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-03-04 19:38:35
115.127.72.94 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.6秒 2017-03-04 18:38:33
222.124.146.18 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2017-03-04 17:38:26
45.123.40.137 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2017-03-04 16:38:29
138.255.100.47 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2017-03-04 15:38:42
141.196.65.59 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-04 14:38:23
119.252.162.188 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-04 13:38:14
182.23.103.182 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-03-04 12:38:33
154.73.46.109 8080 透明 HTTP 索马里 0.5秒 2017-03-04 11:38:31
27.131.15.210 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2017-03-04 10:38:31

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。