IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
188.56.217.29 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-02-02 21:46:16
201.127.209.146 8080 透明 HTTP 墨西哥 3秒 2017-02-02 20:46:33
141.196.137.212 8080 透明 HTTP 土耳其 0.4秒 2017-02-02 19:45:47
62.84.66.39 10 透明 HTTP 黎巴嫩 1秒 2017-02-02 18:46:37
97.73.184.218 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-02-02 17:46:06
188.56.9.231 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-02-02 16:45:55
41.33.22.186 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2017-02-02 15:46:30
31.146.81.82 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 2秒 2017-02-02 14:45:19
176.237.167.17 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-02-02 13:45:20
188.56.218.206 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-02-02 12:46:08
174.32.116.226 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-02-02 11:46:18
103.5.172.81 8080 透明 HTTP 阿富汗 2秒 2017-02-02 10:46:34
109.170.94.97 8081 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2017-02-02 09:46:11
91.93.73.232 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-02-02 08:46:08
114.7.4.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-02-02 07:46:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。