IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.148.2.254 8000 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-02-25 21:37:08
170.79.88.20 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-02-25 20:37:20
149.56.85.17 443 透明 HTTP 美国 3秒 2017-02-25 19:37:10
88.199.18.4 8090 透明 HTTP 波兰 2秒 2017-02-25 18:37:09
103.76.175.84 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-02-25 17:37:09
97.73.74.12 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-02-25 16:37:05
119.40.106.135 8081 透明 HTTP 澳大利亚 1秒 2017-02-25 15:36:56
190.122.185.194 8080 透明 HTTP 危地马拉 2秒 2017-02-25 14:37:03
174.32.125.42 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-02-25 13:36:55
74.124.126.104 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2017-02-25 12:37:05
41.84.146.198 8080 透明 HTTP 肯尼亚 3秒 2017-02-25 11:36:55
115.248.141.237 80 透明 HTTP 印度 0.7秒 2017-02-25 10:36:53
160.202.42.10 8080 透明 HTTP 日本 1秒 2017-02-25 09:37:03
181.115.241.90 80 透明 HTTP 玻利维亚 1秒 2017-02-25 08:37:04
181.41.214.79 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-02-25 07:36:59

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。