IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
185.35.67.42 1189 透明 HTTP 法国 3秒 2017-06-08 00:39:26
194.247.185.222 8081 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-06-07 23:39:53
89.36.215.132 1189 透明 HTTP 法国 3秒 2017-06-07 22:39:38
92.39.111.202 8081 透明 HTTP 俄罗斯 0.6秒 2017-06-07 21:39:03
97.73.3.74 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-07 20:39:48
103.255.15.24 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-06-07 19:39:14
186.193.181.46 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2017-06-07 18:38:51
200.90.64.151 8081 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2017-06-07 17:38:59
176.237.23.186 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-07 16:39:14
203.202.251.42 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.7秒 2017-06-07 15:39:04
91.217.42.3 8080 透明 HTTP 捷克 1秒 2017-06-07 14:40:28
119.42.80.37 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-06-07 13:39:01
202.138.254.40 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-07 12:39:05
91.243.163.202 8080 透明 HTTP 伊朗 0.5秒 2017-06-07 11:38:47
141.196.72.235 8080 透明 HTTP 土耳其 0.3秒 2017-06-07 10:39:10

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。