IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
79.174.160.167 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2016-12-02 00:33:37
110.77.232.219 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-12-01 23:33:44
190.99.75.18 8080 透明 HTTP 厄瓜多尔 3秒 2016-12-01 22:33:43
118.97.24.177 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-12-01 21:33:44
85.199.71.126 8080 透明 HTTP 德国 3秒 2016-12-01 20:33:44
139.255.52.252 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-12-01 19:33:44
190.122.186.207 8080 透明 HTTP 危地马拉 2秒 2016-12-01 18:33:43
223.27.80.12 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-12-01 17:33:39
202.136.88.57 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2016-12-01 16:33:39
97.73.182.198 87 透明 HTTP 美国 2秒 2016-12-01 15:33:31
88.212.209.66 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-12-01 14:33:21
202.78.206.83 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-12-01 13:33:22
217.66.214.16 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2016-12-01 12:33:35
183.89.196.217 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-12-01 11:57:50
202.153.228.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-12-01 10:57:41

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。