IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
217.66.214.65 8080 透明 HTTP 伊朗 1.0秒 2017-03-25 07:37:25
141.196.143.161 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-25 06:37:36
36.68.51.188 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-25 05:37:39
152.231.89.130 8081 透明 HTTP 智利 1秒 2017-03-25 04:37:27
190.122.184.97 8080 透明 HTTP 危地马拉 2秒 2017-03-25 03:37:51
49.48.122.163 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-03-25 02:37:42
14.207.32.99 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-03-25 01:37:33
95.182.67.26 8081 透明 HTTP 俄罗斯 1.0秒 2017-03-25 00:37:26
116.197.134.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-24 23:37:32
141.196.136.111 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-24 22:37:28
114.6.67.228 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2017-03-24 21:37:25
103.55.36.22 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2017-03-24 20:37:07
167.114.82.209 8799 透明 HTTP 加拿大 2秒 2017-03-24 19:37:17
138.255.100.47 8080 透明 HTTP 智利 0.7秒 2017-03-24 18:38:14
103.76.175.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-24 17:37:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。