IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
54.94.195.209 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-06-30 00:38:38
103.1.94.144 8080 透明 HTTP 尼泊尔 3秒 2017-06-29 23:39:03
190.248.153.162 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1.0秒 2017-06-29 22:38:31
60.50.67.31 8080 透明 HTTP 马来西亚 1秒 2017-06-29 21:38:29
176.237.133.63 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-29 20:38:40
185.62.190.168 8080 透明 HTTP 荷兰 2秒 2017-06-29 19:38:43
101.109.242.97 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-06-29 18:38:33
183.88.85.155 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-06-29 17:39:17
125.18.20.78 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2017-06-29 16:38:30
43.243.165.20 8080 透明 HTTP 香港 香港特别行政区 2秒 2017-06-29 15:39:05
196.210.247.175 8080 透明 HTTP 南非 0.5秒 2017-06-29 14:38:37
97.72.117.59 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-29 13:38:29
97.72.168.62 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-29 12:38:29
201.249.88.226 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2017-06-29 11:38:49
5.200.78.52 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2017-06-29 10:39:39

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。